Hoveniersbedrijf Sinke

Thuis in uw tuin

Disclaimer

De op de site getoonde informatie wordt door Hoveniersbedrijf Sinke met aandacht samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

Hoveniersbedrijf Sinke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van Hoveniersbedrijf Sinke.

Hoveniersbedrijf Sinke behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van Hoveniersbedrijf Sinke.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimerbeleid kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.

Hoveniersbedrijf Sinke

§ Slappedel 26
3931 MN Woudenberg
033‐2864152
06‐51643225
info@hoveniersbedrijfsinke.nl

Bekijk onze vacatures

Bekijk onze projecten